hi,欢迎来到月博首页 收藏我们 客服热线:400-990-8686
首页 晶体管 当前“晶体管”共 190 条相关库存

晶体管

晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电讯号来控制自身的开合,而且开关速度可以非常快。

应用筛选
每页显示:
图片 原厂型号 品牌 描述 库存 参考价格
ON(安森美)
P沟道,-30V,-0.9A,300mΩ@-10V

现货: 0

在途: 6000

可订期货

¥0.6441

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET P-CH 30V 300MA SOT23

现货: 0

在途: 3000

可订期货

¥0.4624

立即购买
ON(安森美)
MOSFET P-CH 30V 0.9A SSOT3

现货: 0

在途: 6000

¥0.6441

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET N-CH 20V 630MA SOT-523

现货: 0

在途: 3000

可订期货

¥0.1623

立即购买
Vishay(威世)
MOSFET N-CH 20V 2.6A SOT23-3
数据手册

现货: 5600

可订期货

¥0.4625

立即购买
ON(安森美)
MOSFET P-CH 20V 1A SOT-23

现货: 8900

可订期货

¥0.3865

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET N-CH 20V 750MA DFN1006H4

现货: 3000

可订期货

¥0.284

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET N-CH 60V 6A DPAK

现货: 2500

可订期货

¥0.8051

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET P-CH 12V 6.6A 6-UFDFN

现货: 3000

可订期货

¥0.9591

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET N-CH 60V 0.34A

现货: 3000

在途: 3000

可订期货

¥0.1761

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET 2N-CH 50V 0.305A SOT-363

现货: 2990

可订期货

¥0.4382

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET N-CH 20V 6.5A SOT-23

现货: 3000

可订期货

¥0.3238

立即购买
TI(德州仪器)
MOSFET N-CH 25V 3.3X3.3 8-SON

现货: 5000

可订期货

¥2.979

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET P-CH 20V 3.6A SOT-23

现货: 5894

在途: 3000

可订期货

¥0.296

立即购买
ON(安森美)
MOSFET N-CH 100V 10A DPAK

现货: 2500

¥1.449

立即购买
Vishay(威世)
MOSFET N-CH 30V 3.3A SOT23
数据手册

现货: 6000

可订期货

¥0.493

立即购买
Vishay(威世)
MOSFET P-CH 30V 11.4A 8-SOIC
数据手册

现货: 5000

可订期货

¥0.8139

立即购买
Vishay(威世)
MOSFETP-CHAN60VSOT23
数据手册

现货: 3000

可订期货

¥1.5021

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET N-CH 30V 5.8A SOT-23

现货: 3004

可订期货

¥0.2556

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET P-CH 60V 7.2A DPAK

现货: 2500

可订期货

¥1.3754

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET P-CH 20V 4.2A SOT-23

现货: 3000

¥0.2128

立即购买
Vishay(威世)
MOSFET P-CH 30V 7.6A TO-236

现货: 8

¥2.2011

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET P-CH 100V 0.6A SOT23-3

现货: 0

在途: 3000

可订期货

¥0.1725

立即购买
DIODES(达尔)
MOSFET N-CH 60V 300MA SOT23-3

现货: 0

在途: 3000

可订期货

¥0.1299

立即购买
ON(安森美)
MOSFET 2N-CH 20V 0.54A SOT-563

现货: 0

在途: 8000

可订期货

¥0.322

立即购买
1