hi,欢迎来到月博首页 收藏我们客服热线:400-990-8686
首页微调电位器 当前“微调电位器”共 219 条相关库存

微调电位器

电位器 (英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。 电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。 它大多是用作分压器,这时电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,电位器是一种可调的电子元件。有机实芯电位器:阻值范围较宽、分辨力高、耐热性好、过载能力强、耐磨性较好、可靠性较高,但耐潮热性和动噪声较差。这类电位器一般是制成小型半固定形式,在电路中作微调用。
 • 品牌

  清除
 • 阻值

  清除
 • 精度

  清除
 • 温度系数

  清除
 • 功率

  清除
 • 圈数

  清除

应用筛选
每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格阻值精度温度系数功率圈数
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.3324

立即购买
50KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.3912

立即购买
20KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.4108

立即购买
10KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥0.7938

立即购买
500Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.2834

立即购买
200Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 5KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.3912

立即购买
5KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.303

立即购买
100KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.3324

立即购买
10KΩ
±10%
±100ppm/°C
3/4W
15
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 1KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥0.8918

立即购买
1KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.3912

立即购买
100KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.3716

立即购买
500Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:300

在途:300

可订期货

¥0.8134

立即购买
50KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 1MΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.3226

立即购买
1MΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
bochen
TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN

现货:2

可订期货

¥0.7182

立即购买
10KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
bochen
TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN

现货:4

可订期货

¥0.7594

立即购买
200Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 1KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.2932

立即购买
1KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.3912

立即购买
100Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:200

在途:200

可订期货

¥0.8426

立即购买
500Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:300

在途:300

可订期货

¥0.8036

立即购买
10KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:250

在途:250

可订期货

¥0.9114

立即购买
2KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN TOP

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.401

立即购买
10KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 500KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:250

在途:250

可订期货

¥0.8036

立即购买
500KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.3814

立即购买
2KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 25KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:200

在途:200

可订期货

¥2.254

立即购买
25KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.4304

立即购买
500Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
1 ...